Diakonia Liturgiczna

Strona diakonii:
www.facebook.com/pages/Diakonia-Liturgiczna-Diecezji-Rzeszowskiej/203547683020129

“LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem
w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia;
dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu
liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.”

Ks. Franciszek Blachnicki

 

Zadaniem Diakonii Liturgicznej jest animowanie liturgii podczas wszelkich spotkań oazowych, dni wspólnoty, dni skupienia animatorów i wielu innych posług jakie podejmuje Ruch Światło – Życie w naszej diecezji podczas całego roku. Członkowie diakonii spotykając się, chcą pogłębić swoją duchowość poprzez modlitwę, rozważania biblijne, czasem wspólną Eucharystię. Nasze spotkanie mają także charakter formacyjno – liturgiczny. Staramy się pogłębiać wiedzę i teologię świętej liturgii w szerokim znaczeniu, pamiętając cały czas o jej szczycie – Eucharystii. Nasze spotykania odbywają się raz w miesiącu – w środy, w salce parafialnej przy kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie. Naszym moderatorem i duchowym przewodnikiem jest ks. Krzysztof Kalamaszek wspomagany przez ks. dr Tomasza Bacia. Spotkania mają charakter jak najbardziej otwarty. Mogłoby się wydawać, że tematyka naszych spotkań dotyczy tylko chłopców. Nic bardziej mylnego! Zapraszamy wszystkich chłopców jak i dziewczęta po II st. ONŻ chcących pogłębić swoja wiedzę o Liturgii. OWOCEM TYCH SPOTKAŃ MA BYĆ TWOJE ŚWIADOME I CZYNNE UCZESTNICTWO W EUCHARYSTII TAK CZĘSTO NIEZROZUMIAŁEJ NAWET PRZEZ CZĘŚĆ ANIMATORÓW.

Diakonia Liturgiczna diecezji rzeszowskiej

Wszelkie pytania prosimy kierować do Moderatora Diakonii Ks. Krzysztofa Kalamaszka pod adres kkalamaszek@gmail.com

Inspiracje teologiczne

Liturgia jest dziełem samego Chrystusa, Głowy i Ciała. Nasz Arcykapłan celebruje ją nieustannie w liturgii niebiańskiej wraz ze Świętą Bożą Rodzicielką, Apostołami, wszystkimi świętymi i wieloma ludźmi, którzy już weszli do Królestwa. W celebracji liturgicznej całe zgromadzenie jest “liturgiem”: każdy według pełnionej funkcji.

Kapłaństwo chrzcielne jest kapłaństwem całego Ciała Chrystusa. Niektórzy wierni otrzymali jednak sakrament święceń, by reprezentować Chrystusa jako Głowę Ciała.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1187 – 1188)

Takie rozumienie liturgii i sposobu jej celebracji rozwija się w Kościele szczególnie od czasu Soboru Watykańskiego II. Ruch Światło – Życie czynnie uczestniczy w przybliżaniu ludowi Bożemu takiego właśnie widzenia misterium liturgii. Jest to jedno z istotnych zadań Ruchu. Chcemy mu się bliżej przyjrzeć, a także rozważyć stopień naszego zaangażowania w to dzieło.

Czym jest diakonia liturgii i jakie są jej cele? W szerszym znaczeniu diakonia liturgiczna to każda troska o liturgię, o jej poprawne rozumienie i piękne celebrowanie, o kontynuowanie odnowy liturgicznej w duchu Soboru Watykańskiego II. Taką diakonię podejmują wszyscy członkowie Ruchu, gdyż każdy ma swój wkład w celebrację liturgiczną, a swoją postawą oddziałuje na innych. Potrzebne jest jednak grono, które ten aspekt życia i posługiwania całego Ruchu ożywia i inspiruje, które czuwa nad liturgiczną formacją członków Ruchu. Zadanie to spełnia Diakonia Liturgiczna w sensie ściślejszym. W niniejszej refleksji chodzi o obydwa aspekty diakonii liturgii.

Źródło: Prezentacje Diakonii Ruchu Światło – Życie
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005