Diakonia Formacji

Ruch Światło – Życie jest Ruchem formacyjnym. Formacja dotyczy nie tylko deuterokatechumenatu, ale jest kontynuowana nieustannie. Posługą wśród ustanowionych animatorów podejmuje diakonia Formacji.

Diakonia Formacji Diakonijnej jest odpowiedzialne przede wszystkim za szkolenie animatorów podczas Szkoły Animatora. W diecezji rzeszowskiej formacja kandydatów na animatora trwa dwa lata.

W pierwszym roku odbywa się 5 spotkań wykładowych obejmujących tematykę liturgii, pedagogiki, Pisma Świętego, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i charyzmatu Ruchu.

Drugi rok formacji animatorów obejmuje uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych podczas Dni Skupienia Animatorów.

Diakonia przed wakacjami podejmuje trud weryfikacji animatorów. Do niej należy przyjmowanie zapisów od uczestników oraz ustalanie diakonii wychowawczej na rekolekcje wakacyjne. Zadaniem diakonii jest także przygotowanie materiałów formacyjnych na Oazy Rekolekcyjne oraz Dni Skupienia Animatorów.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Sylwii Rauch pod adres smrauch@wp.pl