Zjazd I roku Szkoły Animatora

28-30 maja w Domu Rekolekcyjnym “Tabor” odbył się drugi zjazd 1 roku Szkoły Animatora. Po trudnym czasie izolacji udało nam się znowu spotkać i kontynuować formację. Rozpoczęliśmy modlitwą i zawiązaniem wspólnoty. Codzienne uczestnictwo w Eucharystii i indywidualnym Namiocie Spotkania pomagało w pogłębianiu naszej relacji z Bogiem i lepszym zrozumieniu siebie. Podczas zjazdu w szczególności skupiliśmy się na roli Niepokalanej i Ducha Świętego w Kościele. W konferencji wygłoszonej przez ks. Tomasza przypomnieliśmy sobie historię ruchu i lepiej zrozumieliśmy istotę charyzmatu maryjnego. Pod okiem an. Ani uczyliśmy się pisać komentarze liturgiczne oraz modlitwę wiernych, aby później móc wykorzystać te praktyczne umiejętności w posłudze. Zdobywaliśmy potrzebne informacje na temat pracy w małej grupie podczas prezentacji an. Dominiki. Nie zabrakło również naszej własnej formacji i ubogacania się nawzajem naszymi doświadczeniami podczas Kręgów Biblijnych. Wzięliśmy też udział w wieczornym czuwaniu oraz w modlitwie wstawienniczej. Odbyliśmy ciekawą grę terenową o tematyce związanej z Ruchem Światło-Życie, która była formą sprawdzenia naszej wiedzy. Codziennie znajdowaliśmy czas na integrację we wspólnocie, gry, rozmowę i bycie z drugim człowiekiem. Czas rekolekcji był okazją do oderwania się od “pandemicznej” rzeczywistości, ale przede wszystkim otworzył nam możliwości duchowego ubogacenia się (z korzyścią także dla podejmowanej przez nas posługi) i dawania siebie innym, a jednocześnie wpatrywania się w Boga.