„Zanurzyć się w charyzmacie”

Kolejną częścią artykułów jest cykl przybliżający tematy spotkań dla formacji permanentnej – ma on pomóc we wzrastaniu w wierze i wspierać w kształtowaniu dojrzałości w Chrystusie.

Program formacji permanentnej na rok 2020/2021 opiera się na fragmencie Kazania na górze, który przybliża papież Franciszek w adhortacji „Gaudete et exultate”  obejmuje rozważania różnych aspektów każdego z ośmiu błogosławieństw.

Kończący się rok formacyjny składa się z 10 tematów do rozważenia przy założeniu cykliczności spotkań w ramach formacji permanentnej. Na ostatni z cyklu – miesiąc czerwiec – zaplanowano rozważanie tematu „Maryja – Niewiasta błogosławieństw”.

Każde z ośmiu błogosławieństw to dla nas szczególne drogowskazy na drodze do świętości. Nie są jedynie zobowiązaniami, ale i obietnicą Pana, który prowadzi nas ku prawdziwemu szczęściu. W tym miesiącu nasz wzrok skierujmy na Maryję – osobowy wzór nowego człowieka, a także przewodniczkę na drodze zawierzenia siebie Bogu i Jego działaniu w Twoim i moim życiu.

Fragmenty Redemptoris Mater, św. Jan Paweł II:

Wybranie to jest zatem ze strony Boga odwieczną wolą zbawienia człowieka przez uczestnictwo w Bożym życiu (por. 2 P 1, 4) w Chrystusie: jest zbawieniem poprzez uczestnictwo w życiu nadprzyrodzonym. Następstwem tego przedwiecznego daru, tej łaski wybrania człowieka przez Boga, jest jakby zaczyn świętości, jakby źródło tryskające w duszy człowieka jako dar Boga samego, które poprzez łaskę ożywia i uświęca wybranych. Poprzez to wszystko dokonuje się — czyli staje rzeczywistością — owo „napełnienie” człowieka wszelkim „błogosławieństwem duchowym”, owo „przybranie za synów w Chrystusie” — w Tym, który jest odwiecznie „Umiłowany” przez Ojca.

 

Maryja jest w sposób zupełnie szczególny i wyjątkowy związana z Chrystusem i równocześnie jest umiłowana w Tym przedwiecznie umiłowanym Synu, współistotnym Ojcu, w którym skupia się cały „majestat łaski”. Równocześnie pozostaje Ona doskonale otwarta w stronę tego „daru z wysokości” (por. Jk 1, 17). Jak uczy Sobór: Maryja „zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go”.

Kiedy poruszamy temat świętych i błogosławionych nieraz wydaje nam się to odległym sposobem na życie. A dziś Bóg zaprasza  do bezgranicznego zawierzenia Jego woli i wypowiedzenia „FIAT” na wzór Maryi. Niech odpowiedzi na poniższe pytania, będą dla nas  motywacją do zrobienia choć jednego kroku ku posłuszeństwu i zgodzie na wolę Bożą w naszej codzienności.

  1. Co dla Ciebie oznacza bycie błogosławionym? Które z błogosławieństw jest Ci szczególnie bliskie i dlaczego?
  2. Jak rozwinęła się Twoja wiara w trakcie tego roku? Na ile masz świadomość, że to wzrastanie jest darem otrzymanym od Pana? Jak postrzegasz rolę błogosławieństw na swojej drodze do świętości?
  3. Jaka jest Twoja relacja z Maryją? Czy i jak Maryja jest dla Ciebie wzorem zawierzenia Bogu i życia błogosławieństwami?

 

an. Gosia