Zanurzyć się w charyzmacie

Po wakacyjnej przerwie, umocnieni przeżyciem rekolekcji wracamy do odkrywania oazowego charyzmatu.

O czym będzie?

Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki uczy nas bardzo ważnej i cennej umiejętności, szczególnie w dzisiejszych, trudnych i skomplikowanych czasach. Czego konkretnie? Odkrywania i odczytywania znaków, które otrzymujemy od Boga – niejako wskazówek tego gdzie postawić krok aby nie zgubić ścieżki do Niego. Przygotowana przez Ruch formacja permanentna będzie nas kierować na drodze tych rozważań.

Prawda – Krzyż – Wyzwolenie, czyli jak możemy zmierzyć się z palącymi problemami współczesności

Wobec wielu trudnych sytuacji otaczających każdego z nas, zarówno tych politycznych jak i społecznych, my także, jako duchowi spadkobiercy „księdza, który zmienił Polskę” zobowiązani jesteśmy do stanięcia w prawdzie. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w swojej książce Prawda-Krzyż-Wyzwolenie pozwala przyjrzeć się nam i odpowiedzieć na kilka „palących” zagadnień naszej codzienności, odnieść się do społecznego wymiaru jego nauczania i działalności.  Wydaje się, że podjęcie na nowo refleksji na tematy społeczne, jest zadaniem wciąż aktualnym. Ma ona zasadnicze funkcje – aktualizację omawianych tematów oraz podjęcie konkretnych i praktycznych działań przez członków Kościoła, członków oazy.

Kolejne artykuły będą skupiać się na przybliżeniu spojrzenia księdza Franciszka na otaczającą nas rzeczywistość, na zaangażowanie się w jej przeżywanie w prawdzie przez członków Ruchu Światło-Życie. Po co to wszystko? Aby zrozumieć głębiej charyzmat Ruchu, by odpowiedzieć sobie na pytanie jakimi wartościami mam się kierować gdy angażuję się w życie społeczne i polityczne oraz by przyjąć łaskę wierności w kontynuowaniu Jego dzieła we współczesnym Kościele.

an.Julia