Wzrastać w wierze Kościoła

Zostało podjęte działanie, że w pierwszym tygodniu miesiąca, będzie pojawiał się artykuł należący do cyklu nazwanego: „Wzrastać w wierze Kościoła”. Ma on na celu wyjaśniać nauczanie biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce w danym roku duszpasterskim.

Trwamy właśnie już w środku jednego z cyklów tematycznych proponowanych przez polski Episkopat. Nosi on tytuł: „Eucharystia daje życie”. Nasi księża biskupi już od wielu lat bo ok. 50 planują w Polsce duszpasterstwo wg konkretnych tematów, które mają na celu wyjaśniać ludowi Bożemu tajemnice wiary i miłość Boga do nas. Oczywiście są to propozycje, a konkretne podejście realizuje się w parafiach lub czasami nawet na poziomie diecezjalnym lub ogólnokrajowym. Obecny program jest rozłożony na 3 lata, a dokładnie 2019-2022. Pierwszy rok nosił tytuł: „Wielka tajemnica wiary” i miał na celu ukazać wartość Eucharystii w życiu każdego katolika. Kolejny, obecny rok pracy duszpasterskiej skoncentrowany jest wokół hasła: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Obecnie tematyka związania jest z pięknem Eucharystii, a dokładnie jej przeżywania i przygotowania. Księżom biskupom zależy, byśmy zrozumieli, że piękno i dobro oraz trud włożony w przygotowanie i przeżycie Mszy św. pomaga nam i innym pojąć Jej wartość.

Nie jest tajemnicą, że sakrament Eucharystii należy do grupy zwanej sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego i stanowi ich szczyt. Należą do niej: chrzest, bierzmowanie i właśnie Eucharystia. Te sakramenty, a wiec działanie Boga przez słowo i czyn szafarza jest widzialnym znakiem, że On jest z człowiekiem i Mu na nim bardzo zależy, aż wręcz szaleje za człowiekiem! W kolejnych artykułach będziemy ukazywać sens tego programu duszpasterskiego, ale jednak rozpoczynając to wszystko od podstaw.

A co to będzie, to z czasem zobaczycie.

Z Panem Bogiem

x K.K.