Pojedź z nami na ŚDM do Panamy

Kto może uczestniczyć?
Na Światowe Dni Młodzieży mogą jechać młodzi, którzy w dniu wyjazdu (za datę wyjazdu orientacyjnie przyjmujemy 10.01.2019) mają skończone 16 lat oraz towarzyszy im opiekun prawny, który skończył 18 lat i pisemnie – wobec opiekunów prawnych niepełnoletniego – zobowiązał się do sprawowania opieki nad niepełnoletnim podczas wyjazdu. Opiekun/organizator grupy nie jest z automatu opiekunem prawnym niepełnoletniego.
Opiekun grupy ma prawo odmówić przyjęcia do swojej grupy każdej osobie, niezależnie od tego czy spełnia wymóg wieku czy nie. W związku z tym, że uczestnictwo w ŚDM ma wymiar religijny, uczestnicy muszą przedstawić opiekunowi grupy pozytywną opinię Proboszcza dotyczącą moralności i postawy religijnej. Osoby, którym towarzyszyć będzie ich duszpasterz, nie muszą takiego zaświadczenia przedstawić opiekunowi grupy.

Zakładanie grup
Założeniem wyjazdu na ŚDM w Panamie jest powołanie jednej grupy, która będzie miała jednakowy program oraz daty przelotów do Panamy.. Ze względu na koszty będzie to grupa podstawowa, czyli program zawierać będzie wyjazd na Dni w Diecezji i Światowe Dni Młodzieży.
Gdyby ktoś miał własny pomysł na podróż i uczestnictwo w ŚDM i chciał to połączyć ze zwiedzaniem dodatkowych atrakcji, to należy założyć samodzielną grupę. Wtedy taka grupa zgłasza się do koordynatora diecezjalnego, który musi potwierdzić ich udział w ŚDM w Panamie.

Transport
Panama jest krajem, który nie ma zbyt wielu bezpośrednich połączeń z Europą. Dlatego trzeba także założyć, że nie da się zdobyć lotów w datach graniczących bezpośrednio z wydarzeniem. Możliwe, że będzie trzeba polecieć trochę wcześniej lub nieco później wrócić.
Koszty uczestnictwa
Składowymi kosztów uczestnictwa są 4 czynniki:
a) bilet lotniczy + dojazdy do/z lotnisk,
b) pakiet pielgrzyma na ŚDM,
c) koszty udziału w DwD,
d) ubezpieczenie.
Dokładne koszty nie są jeszcze znane dlatego podajemy kwoty przybliżone wskazane przez KBO:
Ubezpieczenie: 300 – 400 PLN
Dni w Diecezjach: 50-60 USD
Pakiet pielgrzyma, polski i panamski: +/- 1200 pln
Bilet lotniczy: ??????????
Kieszonkowe: ok. 1500 zł
Największa niewiadomą jest oczywiście cena biletu lotniczego.

Szacunkowe koszty uczestnictwa mogą oscylować w granicach 7000 – 8500 PLN (oby nie więcej, chociaż na więcej trzeba być przygotowanym)
Powyższe kwoty należy traktować jako szacunkowe i podane jedynie dla orientacji, abyście już dzisiaj mogli ocenić Wasze możliwości finansowe.
Zakładamy, że uczestnik w 100% zabezpiecza sobie samodzielnie środki na pokrycie wyjazdu. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie zapewnić żadnych dofinansowań.

Zgłoszenia
Aby zgłosić chęć udziału należy wypełnić
formularz. Po jego wypełnieniu swoją chęć uczestnictwa należy potwierdzić telefonicznie 737 900 860
Chęć wyjazdu należy zadeklarować do 31 marca.
Bezzwrotną przedpłatę w kwocie 1500 zł należy uiścić do końca kwietnia.
Pozostałą kwotę należy uregulować do 10 października.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Kuria Rzeszowska
Nr: 62 9162 0000 2001 0016 8205 0003

Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować na adres:
zbuta@zbuta.rzeszow.pl lub pod nr telefonu: 737 900 860

Ks. Krzysztof Golas
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży