KODA w pigułce

W dniach 10-20.01.2020 r. w Lipinkach odbyły się rekolekcje KODA. Turnus liczył 34 uczestników, 3 animatorów oraz jednego (wspaniałego) księdza Tomasza Rusyna. Na Kurs Oazowy dla Animatorów przyjechaliśmy, aby nauczyć się, jak być dobrym animatorem. Nasz dzień rozpoczynał się jutrznią o 7:30 w kościele. Następnie szliśmy na pyszne śniadanie. Mieliśmy również różne wykłady, na których dowiadywaliśmy się, jak prowadzić spotkania w grupach, wieczorki pogodne czy jak radzić sobie z (trudnymi) uczestnikami. Przyjeżdżali do nas różni goście tacy jak: rodzice z dziećmi, księża, narzeczeni, pedagodzy, a nawet policjanci, którzy dzielili się z nami swoimi życiowymi doświadczeniami. Każdego dnia mieliśmy Eucharystię oraz Namiot Spotkania. Podczas rekolekcji byliśmy podzieleni na 5 grup. Każda grypa była codziennie odpowiedzialna za inny dyżur (liturgiczny, modlitewny, gospodarczy, porządkowy, sanitarny). Codziennie jedna osoba z danej grupy była animatorem dnia. Animator dnia musiał dopilnować, aby jego dyżur był wykonany poprawnie, musiał również przygotować i przeprowadzić spotkanie w grupie pod okiem księdza lub jednego z animatorów. Na samym końcu dnia mieliśmy syntezę, na której podsumowywaliśmy pracę animatorów dnia. Mówiliśmy, co zrobiliśmy dobrze, a co źle. Dzięki tym rekolekcjom polepszyliśmy nasze relacje z Panem Bogiem oraz z drugim człowiekiem. Dowiedzieliśmy się, jak należy prowadzić grupę. Dzięki temu mogliśmy zdecydować się na dalszą posługę w Ruchu Światło-Życie i zdecydować, że to jest nasze miejsce w Kościele.

Julia Szczepek

Więcej zdjęć w naszej galerii