Informacje o Celebracjach po I ONŻ 2018/19

 

INFORMACJE O CELEBRACJACH PO I ONŻ 2018/19

Celebracje po 1 ONŻ 2018/19

Godz. 19.00 – kaplica w Liceum i Gimnazjum Sióstr Prezentek

  1. Chrystus – 6.02.2019
  2. Niepokalana – 27.02.2019
  3. Duch Święty – 13.03.2019
  4. Kościół – 27.03. 2019
  5. Słowo Boże – 03.04.2019
  6. Modlitwa – 10.04.2019
  7. Liturgia – 08.05.2019
  8. Świadectwo – 15.05.2019
  9. Nowa Kultura – 29.05.2019
  10. Agape – 05.06.2019

Zapraszamy wszystkich animatorów którzy chcieliby się zaangażować w posługę przy celebracjach, także muzycznie o kontakt z ks. Tomaszem Rusynem