Informacje o Celebracjach po I ONŻ 2017/18

 

Celebracje po 1 ONŻ 2017/18

Godz. 19.15 – kaplica w Liceum i Gimnazjum Sióstr Prezentek

  1. Chrystus- 13.12.2017
  2. Niepokalana- 24.01.2018
  3. Duch Święty- 14.02.2018
  4. Kościół- 7.03. 2018
  5. Słowo Boże- 21.03.2018
  6. Modlitwa- 11.04.2018
  7. Liturgia- 2.05.2018
  8. Świadectwo- 23.05.2018
  9. Nowa Kultura- 6.06.2018
  10. Agape- 20.06.2018

Zapraszamy wszystkich animatorów którzy chcieliby się zaangażować w posługę przy celebracjach, także muzycznie o kontakt z ks. Mateuszem Mądro (tel. 535 602 111)