„Idźcie i głoście” – rekolekcje Centralnej Diakonii Misyjnej

W dniach 3-5 listopada Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie przeżywała swoje rekolekcje – Oazę Modlitwy. Wzięło w niej udział aż jedenaście diecezji, w tym także diecezja rzeszowska, którą reprezentowało pięć osób.  Przyjęło nas Zgromadzenie Misjonarzy Kombonianów w Krakowie. Rekolekcjom przewodniczył Ojciec Bartłomiej Parys SVD.

Głównym celem spotkania członków Diakonii Misyjnej było otwarcie się na działanie Ducha Świętego oraz przyjęcie Jego charyzmatów potrzebnych w głoszeniu Ewangelii na różnych kontynentach. Taki wymiar miał zarówno sobotni wieczór modlitewny połączony z modlitwą wstawienniczą o dar chrztu w Duchu Świętym, jak i spotkania w grupach, podczas których uczestnicy mieli okazję zgłębić swoją relację z Duchem Świętym oraz zastanowić się, czy rzeczywiście ufają Jego kierownictwu. Nie zabrakło także czasu na świadectwa oraz dzielenie się doświadczeniami misyjnymi z tegorocznych wakacji. Rekolekcje te to tylko początek działań powstałej w naszej diecezji Diakonii Misyjnej, bo chcemy robić w życiu to, co niemożliwe, to bowiem, co możliwe, można robić bez Chrystusa, bez łaski i miłosierdzia, a naszym zadaniem jest głosić Chrystusa wszystkim narodom. 😉

an. Monika Wróbel