Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów

Masz coś do księży?

To się za ich módl!

Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów prosi, by w czasie Wielkiego Postu podjąć modlitwę za katolickich księży. Każda chętna osoba otrzyma nazwisko konkretnego kapłana i w czasie przygotowań do Triduum codziennie będzie się za niego modlić do Boga.

Nie może się nie udać!

Pomyśl, który ksiądz z twojego otoczenia alarmująco potrzebuje modlitewnej opieki i mu jej udziel. Jeśli nie znasz nikogo takiego, napisz do DDAK – podeślą Ci nazwisko.

Drugim pomysłem jest szczególna modlitwa za kapłanów suspendowanych. Ich imiona codziennie pojawiają się na tablicy DDAK.

Pamiętajmy, że księża to skarby. Oby nie było z nimi jak ze zdrowiem w Inwokacji.

https://m.facebook.com/219384838126495/photos/a.288236837907961/3937363789661896