Diakonia Życia

“Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!”

Jan Paweł II

dz

Celem diakonii jest troska o życie człowieka od tego jeszcze nienarodzonego w łonie matki, poprzez tego, który dorasta i boryka się z problemami dnia codziennego, aż po człowieka chorego, bo każdy ma prawo do godnego życia. Aby dobrze troszczyć się o życie Diakonia porusza m.in. takie tematy jak: godność człowieka, samoakceptacja, zagrożenia życia (aborcja, eutanazja, antykoncepcja), czystość, NPR (naturalne planowanie rodziny) oraz wiele, wiele innych.

Osobami odpowiedzialnymi za Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie diecezji rzeszowskiej są ks. Piotr Róż, Małgorzata i Artur Berłowscy, z kolei osobami odpowiedzialnymi za Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie w Rejonie Gorlicko-Jasielskim są ks. Michał Piętka oraz Izabela i Damian Marondelowie.

Nasze comiesięczne spotkania rozpoczynamy od modlitwy, by zaprosić Pana Boga do naszej wspólnoty, by był stale w niej obecny. Zawsze pomaga nam w tym krąg biblijny, w którym dzielimy się ewangelią z przyszłej niedzieli. Po modlitwie, która jest dla nas najważniejsza, plan naszego spotkania jest zawsze inny. Na spotkania zapraszamy gości, którzy związani są z obroną życia. Poprzez swoje świadectwo pokazują nam, jak w swojej codzienności zawsze stawać po stronie życia. Oglądamy też różne wartościowe filmy religijne. Naszą tradycją jest – pod koniec lub początkiem roku formacyjnego – Agape, wspólnotowe ognisko, pieczenie kiełbasek, cieszenie się swoją obecnością. W roku formacyjnym przeżywamy całą wspólnotą weekendowe rekolekcje diakonii życia, które co roku cieszą się dużą frekwencją.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w Diakonię Życia.

Spotkania formacyjne Rejonu Rzeszowskiego Diakonii Życia odbywają się w IV czwartek miesiąca w Domu Katechetycznym Parafii Św. Józefa (Rzeszów-Staromieście) od godz. 18:00, a spotkania Rejonu Gorlicko-Jasielskiego Diakonii Życia odbywają się raz w miesiącu (termin spotkania jest ustalany na bieżąco) w parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej od godziny 10.00.

Więcej informacji:

Ks. Piotr Róż: 501 561 463

Ks. Michał Piętka: 698 397 164

Małgorzata i Artur Berłowscy: 698 435 233
email:diakonia.zycia.rzeszow@gmail.com

Izabela i Damian Marondelowie: 603 874 689
email: dmarondel@poczta.onet.pl

Grupa na facebooku: https://www.facebook.com/groups/135357199925306/

Diakonia Życia diecezji rzeszowskiej

Inspiracje teologiczne

Diakonię Życia powołał do istnienia w 1981 r. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Jest jedną z diakonii, które wyrosły z dziewiątego Drogowskazu Nowego Człowieka. Należy do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Celem posługi jest kształtowanie właściwych postaw w zakresie przeżywania daru płci, przyjaźni, ukazanie sensu czystej i odpowiedzialnej miłości oraz budzenie pozytywnej atmosfery wokół początku życia ludzkiego i głębokiej świadomości daru życia. Zadanie to osiąga się najpierw poprzez świadectwo osobistej postawy, do czego zobowiązuje znak Fos – Dzoe (Światło – Życie).

Źródło: Prezentacje Diakonii Ruchu Światło – Życie
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005