Diakonia Modlitwy

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach.”
Dz 2,42

„Ruch, który pragnie służyć odnowie Kościoła,
musi opierać się na modlitwie.”
F. Blachnicki

Moderator: ks. Mateusz Mycek