Diakonia Modlitwy

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach.”
Dz 2,42

„Ruch, który pragnie służyć odnowie Kościoła,
musi opierać się na modlitwie.”
F. Blachnicki

Moderator: ks. Mateusz Mądro

Czas: co druga niedziela, godz. 15.00 (informacje o datach spotkań podawane są na bieżąco na stronie oazy)

Miejsce: kościół MB Różańcowej w Rzeszowie

Słowo

Spotykamy się co dwa tygodnie w niedziele i rozpoczynamy krótką wspólną modlitwą. Istotne jest, że przybywamy na diakonię, mając już za sobą Namiot Spotkania z Liturgii Słowa przeznaczonej na trwającą niedzielę. Po odczytaniu, dzielimy się tym, czego doświadczyliśmy podczas osobistego spotkania ze Słowem.

Liturgia

Jak napisał św. Paweł „wiara rodzi się z tego, co się słyszy” (Rz 10,17). Więc słuchamy. Na koniec każdego dzielenia się Słowem ksiądz moderator podsumowuje wszystko tzw. katechezą mistagogiczną. Co to takiego? To katecheza wprowadzająca w misterium Chrystusa, do którego dostęp mamy przez liturgię Kościoła. Komentarze te wyjaśniają biblijne wydarzenia w taki sposób, byśmy mogli głębiej zrozumieć ich związek z sakramentami. Dzięki temu odkrywamy je jako przestrzeń żywej obecności Chrystusa. Pierwsze takie katechezy głoszone były już u początku chrześcijaństwa do katechumenów.

Modlitwa

Spotkanie modlitewne opiera się zawsze na liturgii Słowa z aktualnej niedzieli. Dzięki temu nie tylko dotyka ono i obejmuje coraz to inne obszary naszego życia, ale też włącza w modlitwę całego Kościoła. Dzięki temu spotkania modlitewne nie są skostniałe i każde z nich wygląda inaczej. Nad przebiegiem tej części czuwa ksiądz, a prowadzi ją na zmianę z animatorami. Gromadzimy się wokół Najświętszego Sakramentu, przyzywając Ducha Świętego. Uwielbiamy Chrystusa, przepraszamy Go, prosimy, dziękujemy, modlimy się kontemplacyjnie, charyzmatycznie i „klasycznie”, np. koronką. Tym, którzy tego potrzebują, służymy modlitwą wstawienniczą. Naszym zadaniem jest odnowa i dbałość o życie modlitwy w Ruchu. Otaczamy więc modlitwą cały Ruch Światło-Życie, ze szczególnym uwzględnieniem naszej diecezji, jej moderatorów, animatorów, uczestników, rekolekcji i innych inicjatyw. Powierzamy także prośby, które otrzymaliśmy przez skrzynkę intencji lub w każdy inny sposób.

Wspólnota

Razem jest nas około piętnaścioro. Uczestnictwa w Diakonii nie traktujemy jedynie zadaniowo. Chętnie spotykamy się na pizzy lub kawie po zakończeniu spotkania albo w innym terminie po to, by się poznawać i zacieśniać więzi. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ dzielenie się Słowem czy modlitwa muszą przebiegać w atmosferze otwartości, szczerości i zaufania.

Charakterystyczną cechą Diakonii Modlitwy jest jej otwartość. Na dowolne spotkanie może przybyć praktycznie każdy członek Ruchu, który przeżył przynajmniej swoją I ONŻ. Nie jest to ani niestosowne, ani też nie zobowiązuje do stałego członkostwa. Wynika to z łączności, jaką powinna mieć Diakonia z pozostałymi frakcjami Ruchu w diecezji. Ojciec Franciszek Blachnicki mówi wprost: „Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane”. Dlatego nasza wspólnota jest zawsze otwarta i zaprasza do wspólnych modlitw wszystkie inne Diakonie.