Diakonia Misyjna

 „Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom”.

Jan Paweł II, Redemptoris Missio, 3

 

Diakonia misyjna jest jedna z najmłodszych diakonii w Ruch Światło-Życie. W naszej diecezji powstała ona z potrzeb serca kilku animatorów, nasz moderator ks. Tomasz Rusyn powołał ją do istnienia na Dniu Wspólnoty we wrześniu 2018r..

Głównym zadaniem diakonii misyjnej wynikającym z samej nazwy jest głoszenie Ewangelii w duchu charyzmatu Ruchu Światło-Życie tym, którzy o Chrystusie jeszcze nie słyszeli- nieochrzczonym, tym, którzy przyjęli go w sakramencie chrztu, ale od Niego odeszli, a także tym, którzy wierzą w Niego- by dzięki temu mogli pogłębiać swoją wiarę i relacje z Chrystusem.

Jednak zadanie diakonii nie ogranicza się tylko do posługi poza granicami kraju, wiele istotnych działa diakonia podejmuje tu”na miejscu”. Bardzo ważnym zadaniem jest dbanie o jej członków, którzy zostali posłani do posługi do innych krajów. Wsparcie to jest zarówno w aspekcie modlitewnym jak i materialnym, diakonia dba też o to, by mieć stały kontakt z osobą posługującą poza granicami kraju.
Istotna w diakonii jest również modlitwa za misje, misjonarzy, za osoby powołane do służby misyjnej, wspierania misji przy najróżniejszych okazjach (różnego rodzaju zbiórki, akcje misyjne, loterie…) oraz szerzenie świadomości misyjnej w Ruchu Światło-Życie.

Kto może zostać członkiem diakonii?

Każdy! Diakonia misyjna działa na wielu płaszczyznach, dlatego dla każdego jest w niej miejsce.

Odpowiedzialni za diakonię
ks. Tomasz Kiebała
Monika Wróbel

kontakt: dmisyjna@rzeszow.oaza.pl

Historia powstania Diakoni Misyjnej w Ruchu :
http://www.misje.oaza.pl/index.php/nasza-historia/

Strona Centralnej Diakonii Misyjnej:
http://www.misje.oaza.pl/