Diakonia Komunikowania Społecznego

“Ewangelizacja w dzisiejszych czasach powinna czerpać środki
i możliwości z aktywnej i otwartej obecności Kościoła w świecie mass mediów”.

Aetatis Novae

Kościół posługiwał się zawsze dorobkiem różnych kultur, aby głosić orędzie zbawienia. Posługuje się i dzisiaj mediami, aby docierać z Dobrą Nowiną do każdego człowieka, szczególnie do takiego, który jest daleko od wspólnoty parafialnej. Traktuje te środki jako dar Boży do Nowej Ewangelizacji.

Ruch Światło – Życie, jako cząstka Kościoła, nie odrzuca mediów, ale z nich korzysta poprzez Diakonię Środków Przekazu. Grupa animatorów podjęła posługę przy tworzeniu strony www. Zajmuje się też gromadzeniem materiałów archiwalnych związanych z funkcjonowaniem wspólnot oazowych oraz elektronicznym ich prezentowaniem. Oprócz tego Ruch poprzez swoich członków włącza się w przygotowanie programów w diecezjalnym radiu “Via”.

Prosimy świętego Franciszka Salezego, patrona społecznych środków komunikowania o potrzebne łaski w naszej posłudze.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres media@rzeszow.oaza.pl

Inspiracje teologiczne

Realizując Chrystusowe wezwanie głoszenia Ewangelii wszystkim i wszędzie: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15) oraz pamiętając o słowach Apostołów: “Bo my nie możemy nie mówić tego cośmy słyszeli” (Dz 4,19 – 20), Diakonia Komunikowania Społecznego poprzez osoby, które odkryły swoje talenty i dziennikarskie zacięcie, pragnie służyć Bogu i ludziom w Ruchu Światło – Życie.

Inspiracją do powołania tejże Diakonii stały się również słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: “Wiara wymaga dostosowania do nowoczesnych i zgodnych z rozwojem świata form przekazu”. Wezwanie to stało się motywacją do wykorzystania w posłudze Diakonii wszelkich dostępnych współcześnie środków masowego przekazu, takich jak internet, radio, telewizja, czy publikacje prasowe. Zgodnie z nim Diakonia pragnie nieść Dobrą Nowinę i przyczyniać się do budowania jedności w Kościele w duchu postępu w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji.

W odróżnieniu od mediów, które propagują życie łatwe, przyjemne i bez zobowiązań, Diakonia pragnie przybliżać Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Mówić o Nim, głosić Jego orędzie miłości i nadziei potrzebnej dzisiejszemu światu i człowiekowi.

Diakonia Komunikowania Społecznego w pierwotnym zamyśle Ojca Założyciela – Ks. Franciszka Blachnickiego – nazwana została Diakonią Środków Przekazu, gdyż to właśnie z nimi związana jest jej posługa w Kościele poprzez Ruch Światło – Życie. Jest ona jedną z diakonii pomocniczych Diakonii Jedności, która wraz z innymi jej organami zapewnia pomoc w koordynowaniu i inspirowaniu działalności wszystkich diakonii w duchu jedności. Nową nazwę Diakonia Komunikowania Społecznego zyskała w maju 2001 roku, kiedy to na centralnym spotkaniu Diakonii w Warszawie nadano takie miano wszystkim tego typu posługom w Ruchu.

Zgodnie z założeniem księdza Blachnickiego zadaniem Diakonii Komunikowania Społecznego jest włączenie w działalność Ruchu Światło – Życie środków przekazu społecznego, takich jak filmy, radio czy telewizja, mających stanowić pomoc dla moderatorów i animatorów w formacji całych wspólnot oraz małych grup tak w czasie rekolekcji wakacyjnych, jak i podczas roku formacyjnego we wspólnotach parafialnych.

Źródło: Prezentacje Diakonii Ruchu Światło – Życie
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005