Diakonia Ewangelizacji

Strona diakonii: www.de.rzeszow.oaza.pl

Inspiracje teologiczne

Idźcie i nauczacie wszystkie narody

(Mt 28, 19)

Kiedy słyszymy słowo “ewangelizacja”, od razu przychodzi na myśl głoszenie ewangelii – dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu Jezusa, Jego zwycięstwie nad grzechem. Zadaniem więc diakonii ewangelizacji jest przepowiadanie tej radosnej wieści. I tu można by zakończyć nasze rozważania. Jednak nic bardziej mylnego – nie jest wcale oczywiste co znaczy ewangelizować…

Posługa Diakonii Ewangelizacji jest odpowiedzią na wskazany powyżej nakaz misyjny Jezusa (Mt 28, 18 – 20)

Z pewnością nakaz Jezusa: Idźcie i głoście Ewangelię zawsze pozostaje tak samo ważny i przynaglający. Jednak aktualna sytuacja nie tylko świata ale i różnych części kościoła absolutnie wymaga, aby na Słowo Chrystusa odpowiedzieć posłuszeństwem bardziej zdecydowanym i wielkodusznym. Każdy uczeń jest wezwany osobiście – Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16)

Źródło: Prezentacje Diakonii Ruchu Światło – Życie
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005