Diakonia Deuterokatechumenatu

Oazy rekolekcyjnej nie można traktować jako wyizolowanego epizodu w życiu, ale trzeba ją widzieć jako etap na drodze, jako przystanek dla umocnienia sił przed podjęciem dalszej wędrówki życiowej.Uczestników Oazy już od I° należy nastawiać na tę dalszą drogę po zakończeniu Oazy. Celem Oazy jest włączenie się uczestników do stałej grupy formacyjnej, aby razem z nią kroczyć ku chrześcijańskiej dojrzałości we wspólnocie lokalnej.

Decyzja włączenie się do tej grupy powinna być podjęta jeszcze w trakcie trwania rekolekcji. Powinna być uzewnętrzniona w trakcie nabożeństwa na ONŻ I° tzw. nabożeństwa deuterokatechumenatu.

Od tego czasu rozpoczyna się okres trwania w “Szkole Chrystusa”. W Ruchu nosi on nazwę deuterokatechumenatu. Jest to nawiązanie do starożytnej nazwy w pierwotnym Kościele – czasu przygotowania kandydatów do chrztu. Współcześnie człowiek ochrzczony w dzieciństwie, musi jako dorosły podjąć samodzielnie decyzję dotyczącą swojej wiary. Pomocą służy mu wspólnota poprzez cotygodniowe spotkania. W grupie powinien spotkać Boga, zachwycić się nim i konsekwentnie za Nim postępować.

Diakonia deuterokatechumenatu podejmuje posługę w grupach formacyjnych. Animatorzy nie są tutaj nauczycielami, ale przewodnikami i świadkami spotkania z Panem.

Diakonię Deuterokatechumenatu podejmują wszyscy animatorzy posługujący czynnie w parafiach naszej diecezji.

Inspiracje teologiczne

“Diakonia deuterokatechumenatu zrodziła się ze świadomości potrzeby stworzenia jakiegoś systemu formacji do dojrzałego życia chrześcijańskiego, bez którego parafia nie ma przyszłości. Za dojrzałych chrześcijan uważamy tych, którzy potrafią dawać świadectwo swej wiary, gdziekolwiek się znajdują, którzy potrafią innych zdobywać dla Chrystusa. To jest kryterium dojrzałości chrześcijan”

(ks. Franciszek Blachnicki)

Swoje szczególne powołanie Ruch Światło – Życie widzi w prowadzeniu we wspólnotach lokalnych różnego rodzaju grup o charakterze katechumenalnym (deuterokatechumenalnym), wywodzących się z akcji ewangelizacyjnych i oaz rekolekcyjnych. W tej pracy Ruch dostrzega najlepszą drogę do formowania uczniów Chrystusa i dojrzałych chrześcijan oraz przyszłych apostołów świeckich, którzy przejmą różnego rodzaju posługę diakonii we wspólnotach lokalnych. Dla realizacji tego zadania istnieje w ramach Diakonii Jedności Ruchu Światło – Życie Diakonia Deuterokatechimenatu.

Źródło: Prezentacje Diakonii Ruchu Światło – Życie
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005