Namiot Spotkania

XXX Niedziela zwykła (Łk 18,9-14)

Uświadomię sobie obecność Boga, On patrzy na mnie, słucha mnie, pragnie do mnie mówić w swoim Słowie, które mam rozważać. Pomodlę się prosząc Ducha Świętego aby prowadził mnie…

XXVI Niedziela zwykła (Łk 16,19-31)

Uświadomię sobie obecność Boga, On patrzy na mnie, słucha mnie, pragnie do mnie mówić w swoim Słowie, które mam rozważać. Pomodlę się prosząc Ducha Świętego, aby prowadził mnie…

V Niedziela Wielkiego Postu (J 8,1-11)

Dzisiejsza Ewangelia mówi o cudzołożnicy, którą lud chciał ukamienować, ponieważ została przyłapana na grzechu. Jezus jednak nie traktuje jej według uznanego przez uczonych i faryzeuszy prawa Mojżeszowego, a za to pokazuje siłę…