Ankieta dla Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej

Witajcie Oazowicze,
została przygotowana przez księży moderatorów i animatorów z różnych roczników ankieta informacyjna. Zamiarem tej ankiety jest “posłuchać wszystkich waszych opinii”, jak “czujemy” obecne życie w charyzmacie. Chcemy poznać i przemyśleć wszystkie problemy, sprawy, także i radości formacji naszej – a jest ich przecież wiele. Chcemy wzajemnie poznać wspólne nastawienie na nowy rok formacji i z odpowiedzi przez was nadesłanych wyciągnąć wnioski na najbliższe lata pracy.

My tworzymy Oazę w duchu charyzmatu ks. Franciszka Blachnickiego. Nie możemy tego zaprzepaścić, a wręcz przeciwnie rozwijać jeszcze bardziej.

Musimy ciągle na nowo zmagać się ku górze…

Z góry dziękujemy za odpowiedzi.

Ks. Michał Liput
Ks. Mateusz Mycek
Ks. Mateusz Mądro

Wypełnij ankietę!