Zapisy na rekolekcje wakacyjne

Rzeszów, 27.04.2022 r.Czcigodny Księże Proboszczu! Kapłani Moderatorzy!
Drodzy Animatorzy! Kochani Oazowicze!

Hasłem nowego roku formacyjnego jest ŻYCIE W ŚWIETLE.
Co to właściwie dla nas znaczy? Jakie zadania dla nas kryją się za tymi słowami?
Do czego wzywa nas tegoroczny temat roku?

Powołani jesteśmy do tego, „by nie kroczyć w ciemności, ale zbliżać się do światła”. Takie życie ma nas prowadzić do postawy odkrywania źródła światła — żywego Boga działającego w nas, do podążania Jego śladami i świadczenia o Nim.

Autorką znaku tego roku formacyjnego jest pochodząca z Archidiecezji Katowickiej Julia Czechowska. Tworząc go, inspirowała się fragmentem listu ks. Franciszka Blachnickiego Życie w świetle – formuła wolności oraz modlitwą do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności, Źródła Światła i Życia. Zapytana o znaczenie poszczególnych elementów znaku, odpowiada:

„W przytoczonym fragmencie tekstu i modlitwy ks. Franciszka Blachnickiego było wiele cennych treści, które chciałam zawrzeć w znaku. [Szczególnie ważne wydało mi się zdanie] <<Słowa „Życie w świetle” wyrażają (…) niesłychanie dziś aktualny i potrzebny program wyzwolenia człowieka>>. Stąd też na znaku pojawił się człowiek z wyciągniętymi rękami ku górze, w geście uwielbienia. Rozerwane kajdany symbolizują zwycięstwo nad ciemnością — grzechem. [Jak mówi Ewangelia] <<Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia>>. Nasze Fos-Zoe przenikają przez niego. To znaczy, że światło wprowadza w życie i dzięki temu człowiek może być wolny i szczęśliwy.”

ŻYCIE W ŚWIETLE to piękna droga dla nas wszystkich. To trwanie „w prawdzie, w wolności dzieci Bożych, w postawie bezinteresownego daru z siebie” — każdego dnia i zawsze — czego wzorem jest nam Niepokalana. To też dar, wezwanie i odpowiedź na to, co świat dziś przeżywa. MY: kroczący w charyzmacie Światło-Życie moderatorzy i animatorzy chcemy właśnie ŻYĆ w ŚWIETLE.

W okresie wakacji przygotowujemy w naszej diecezji 15-dniowe rekolekcje formacyjne. Czas wakacji zapowiada się dziś normalnie, choć ciągle żyjemy w napięciu jak będzie wyglądał ten czas, ze względu na różne okoliczności. Ale już teraz zachęcam do śledzenia przepisów prawa państwowego, zaleceń, reżimów sanitarnych dotyczących wypoczynku. Wiemy też, że ceny we wszystkich wymiarach życia poszły do góry, z czym musimy się zmierzyć.

Dlatego, z całego serca proszę Was wszystkich o modlitwę za tegoroczne rekolekcje wakacyjne, za uczestników chcących przeżyć swój czas z Bogiem, za diakonię wychowawcze z moderatorami.

Ruch Światło-Życie naszej diecezji planuje, aby tegoroczne rekolekcje odbyły się w dwóch terminach:

  • 1 turnus (28.06-14.07.2022 r.)
  • 2 turnus (15.07-31.07.2022 r.)

Tegoroczne zapisy na rekolekcje wakacyjne przebiegać będą, tak jak w ubiegłych latach, wyłącznie drogą internetową poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor w dniach od 14-17 maja 2022 r. Początek zapisów w sobotę o godzinie 19:00, koniec we wtorek o godzinie 21:00.

Zapisów z danej parafii dokonuje jedna osoba odpowiedzialna (ksiądz, animator) po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Wszyscy, którzy posiadają już konto w serwisie IZYDOR, mogą być osobami zgłaszającymi. Osoby, które nie posiadają konta w serwisie IZYDOR, będą mogły samodzielnie je utworzyć korzystając z wyżej wymienionej strony.

Zgłoszeni uczestnicy będą automatycznie zapisywani na liście zgłoszeniowej do momentu, w którym nie zostanie dostarczona zaliczka. Po otrzymaniu zaliczki Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zatwierdzi uczestnika i umieści na liście osób przyjętych. Zaliczki na rekolekcje będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe podane na stronie rejestracji, po prawidłowym zgłoszeniu uczestników. Nie będzie możliwości płatności gotówkowych, jedynie za pomocą przelewu.

Od każdego zgłoszonego uczestnika, także znajdującego się na liście rezerwowej, będzie pobierana zaliczka przy zapisach. Chcemy w ten sposób uniknąć zamieszania, które występowało w momencie przyjęcia na rekolekcje uczestnika z listy rezerwowej. Zaliczki będą zwracane w sytuacji, kiedy dla uczestnika ostatecznie braknie miejsca na rekolekcjach wakacyjnych.

W parafii zgłoszenia od uczestników najlepiej przyjmować według formularza pobranego z naszej strony internetowej www.rzeszow.oaza.pl (do pobrania w formacie pdfdocx). W przyjmowaniu zgłoszeń należy uwzględnić kryteria wiekowe i formacyjne: imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualną klasę. Osoby zgłoszone nieprawidłowo na stopień niezgodny z wiekiem będą kierowane na inne, odpowiednie rekolekcje przyjmowane na te rekolekcje w drugiej kolejności.

IIº ODB (Oaza Dzieci Bożych) – po klasie V SP

IOND (Oaza Nowej Drogi) – po klasie VI SP

IIOND – po klasie VII SP

IIIOND – po klasie VIII SP

IONŻ (Oaza Nowego Życia) – po I klasie szkoły średniej oraz starsi, którzy nie byli jeszcze na Io ONŻ

IIONŻ – po IoONŻ

IIIONŻ – po IIoONŻ

 

Przypominam, że zgłoszenie udziału w rekolekcjach oazowych, to przyporządkowanie uczestnika pod względem wieku i przebytej formacji do konkretnego stopnia oazowego, a nie do miejsca odbywania się oazy.

Przewidywane ośrodki rekolekcji wakacyjnych i turnusy na dzień 25.04.2022 r. (mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników i innych nieprzewidzianych okoliczności) kształtują się w następujący sposób:

STOPIEŃ TURNUS 1 TURNUS 2
II ODB Błażkowa
I OND Kąty
II OND Błażkowa
III OND Bieździedza
I,II, III, OND (łączony) Mazury
I ONŻ Berdechów Kąty
II ONŻ Bieździedza
III ONŻ Czarna Sędziszowska

 

Na stronie www.rzeszow.oaza.pl na bieżąco będą aktualizowane poszczególne stopnie i miejsca odbywania się rekolekcji.

Może okazać się, że w pewnym momencie ilość chętnych na rekolekcje przekroczy możliwości zakwaterowania w danym ośrodku. Wówczas takie osoby będą przyjęte przez program na tzw. listę rezerwową. Zaliczki od takich osób również będą przyjmowane. Uczestnicy z listy rezerwowej mają szansę na udział w rekolekcjach (wycofanie się lub brak zaliczki od wcześniej zgłoszonych osób, zamiana ośrodka oazowego na większy, połączenie grup) i zostaną o tym poinformowani w ciągu tygodnia od zakończenia zapisów. Informacja zostanie przekazana zgłaszającemu.

Bardzo proszę, aby nie dzwonić w celu potwierdzenia dokonania przelewu lub rezerwacji miejsc. Program do zapisów za kompletne uznaje zgłoszenie z wpłaconą zaliczką. Osoby, których zaliczki nie odnotowano w określonych dniach (14-17 maja 2022 r.) pozostają na liście zgłoszeniowej i ustępują pierwszeństwa kolejnym zapisującym się i wpłacającym zaliczki (co w ostateczności może spowodować brak miejsca w ośrodku rekolekcyjnym, a tym samym nie przyjęcie na rekolekcje). Status zgłoszenia będzie można sprawdzić w programie.

Koszt pobytu na oazie rekolekcyjnej wynosi 900 zł (dziewięćset złotych), a zaliczka 200 (dwieście złotych). Wyjątek stanowi IIIo ONŻ, który będzie kosztował 1000 zł (tysiąc złotych) ze względu na wyższe koszty utrzymania. Zaliczka jest bezzwrotna ze względu na koszty organizacyjne ponoszone przed rozpoczęciem turnusów, które są pokrywane z pieniędzy pochodzących z zaliczek.

Przypominam, że całość kwoty wpłacanej na rekolekcje będzie dokonywana na konto bankowe przed turnusem wakacyjnym. Nie będzie możliwości uiszczania pozostałej kwoty w gotówce podczas przyjazdu do ośrodka rekolekcyjnego. Pozostałą kwotę za rekolekcje wakacyjne płatną w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2022 r. będzie można uiszczać wówczas, gdy przy liście zgłoszonych uczestników pojawi się komunikat zapłać pozostałą kwotę.  

Karty uczestników i animatorów z zaznaczeniem miejsca pobytu, turnusu i innymi potrzebnymi informacjami zostaną dostarczone przez kolporterów na parafie.

Nie będą przyjmowane na rekolekcje osoby bez zgody (podpisu) swojego Księdza Proboszcza bądź Księdza Opiekuna – Moderatora.

UWAGA!

Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku, gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych pokoi i różnych grup.

Rekolekcje oazowe są organizowane w domach rekolekcyjnych i w szkołach, w których standard mieszkaniowy nigdy nie będzie taki jak we własnym domu czy w hotelu. Jednak są to miejsca, które przeszły kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako miejsca wypoczynku. Proszę o jasne przedstawienie tych spraw zgłaszającym się, żeby po przyjeździe nie było z ich strony zawodu.

Proszę też o poinformowanie uczestników oraz rodziców, że korzystanie z telefonów komórkowych podczas rekolekcji będzie możliwe wyłącznie w czasie wyznaczonym przez diakonię wychowawczą danego turnusu i stopnia (w większości przypadków jedynie po kolacji). Przez pozostałą część dnia i nocy telefony będą zdeponowane w miejscu wyznaczonym przez księdza moderatora. Zmiana ta ma pomóc młodzieży uczestniczyć w rekolekcjach w sposób czynny, poprzez słuchanie Bożego Słowa, bycie we wspólnocie, modlitwę osobistą, uczestniczenie w codziennej Eucharystii i nabożeństwach, a nie przeżywanie oazy w świecie wirtualnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem dor@rzeszow.oaza.pl lub pod numerem telefonu Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, który będzie podany na naszej stronie internetowej począwszy od dnia zapisów.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem,
ks. Michał Liput

 

Do pobrania: