47. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Właśnie skończyła się 47. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która odbywała się pod hasłem „Życie w świetle”.

To jednocześnie inauguracja nowego roku formacyjnego.

Z naszej diecezji wraz z Domowym Kościołem pojechało 18 osób z różnych miejsc i parafii.

Z powodu sytuacji pandemicznej i wojennej na wschodzie w spotkaniu uczestniczyli tylko nieliczni przedstawiciele z zagranicy, m.in. z Niemiec, Litwy i Czech.

Ten czas przeżywaliśmy szczególnie w duchu jedności i solidarności z siostrami i braćmi ze wspólnot oazowych na Ukrainie oraz wszystkimi cierpiącymi z powodu wojny.

– Oddajemy cały naród ukraiński opiece Matki Bożej Jasnogórskiej – wzywał wiele razy w modlitwie ks. bp Krzysztof Włodarczyk, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

Ks. Michał Liput