Diakonia Wyzwolenia

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu,
co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa,
co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może
umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich,
Chrystusowego Kościoła”.

Jan Paweł II 23.X.1978 rok

Diakonia Wyzwolenia w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ściśle współdziała ze Stowarzyszeniem Wolność i Miłość oraz Fundacją „Pomagam bo Kocham” im. bł. ks. Władysława Findysza, oraz innymi organizacjami, które  prowadzą działalność na rzecz trzeźwości. Do posługi w diakonii zapraszamy wszystkich tych, którzy przystąpili do Krucjat Wyzwolenia Człowieka i pragną realizować program ewangelizacji i propagowania Nowej Kultury – życia bez alkoholu. Pragniemy podejmować różne inicjatywy w tym zakresie, które wynikają z Narodowego Programu Trzeźwości oraz Strategii KWC.

Bylibyśmy radzi, gdybyście zaprosili nas na jeden krąg rejonowy w wybranym przez Was terminie. Jesteśmy również gotowi do posługi podczas rekolekcji formacyjnych i tematycznych ze świadectwem krucjatowym.

Przedsięwzięcia stałe:

Każdy drugi wtorek miesiąca

– Spotkanie formacyjne Diakoni Wyzwolenia i KWC – Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie ul. Krakowska 381, początek godz. 17:00.

Każda czwarta sobota miesiąca

– Dzień Skupienia KWC –  Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie
ul. Krakowska 381, początek godz. 9:00 – Msza Święta, konferencja / świadectwo, agapa;

Dyżur w STANICY KWC

– wtorek od godz. 16:00 – 18:00 – Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie ul. Krakowska 381.

REKOLEKCJE dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych oraz trzeźwościowe (dla wszystkich chętnych) odbywają się zazwyczaj w każdy drugi weekend w Ośrodku Rekolekcyjnym KANA w Czarnej Sędziszowskiej. Szczegóły można znaleźć na stronie pbk.org.pl w zakładce Terminarz.

Bieżące informacje można znaleźć na stronie Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pbk.org.pl oraz na Facebooku grupa “Fundacja Pomagam bo Kocham”.

 Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do współpracy:
Agnieszka i Wojciech Trojanowscy

kontakt: Agnieszka tel. 514 789 881 senga57@op.pl

Wojtek   tel. 504 957 572 wojciecht55-57@o2.pl

Inspiracje teologiczne

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami,
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

(J 8, 31-32)

Obok podejmowania diakonii na rzecz ewangelizacji, Ruch Światło – Życie uwrażliwia członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa, lęku. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia.

Charyzmat Ewangelii Wyzwolenia to charyzmat głoszenia Ewangelii z mocą. Istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji. Człowiek jako osoba jest wolny, gdy dobrowolnie poddaje swoje życie prawdzie, którą poznaje i uznaje. Prawdzie rozumu, sumienia, Słowa Bożego. “Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – mówi Chrystus. Życie poddane światłu, czyli życie w świetle, światło, które staje się życiem – to istota wolności człowieka – osoby! (ks. Franciszek Blachnicki).

Istotą naszej wolności jest uczynienie daru z siebie na rzecz większej wartości, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. Prawdziwa wolność społeczna polega na braterstwie, wyrażającym się w duchu wzajemnej służby. Wiele jest bojaźni, grzechów i nałogów, które zniewalają człowieka. Źródłem tej niewoli jest wewnętrzny lęk, strach, egoizm. Pan Jezus powtarzał często: “Nie lękajcie się!” Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Tylko w Nim możemy być prawdziwie wolni. A będąc Chrystusowymi uczniami jesteśmy również powołani do uczestnictwa w Jego misji, której istotą jest wyzwalanie człowieka.

To zadanie chce podejmować Krucjata Wyzwolenia Człowieka, głosząc naukę Jezusa i Jego prawdę. Posługiwanie rozwijamy szczególnie na dwóch płaszczyznach:

  • pomoc osobom zniewolonym – z miłości do bliźnich podawać rękę siostrom i braciom, pomagać słabym i zagubionym, wyzwalać z lęku, zniewoleń, uzależnień;
  • równolegle nie mniej ważnym obszarem posługiwania KWC jest funkcja profilaktyczna poprzez propagowanie wśród młodzieży stylu życia bez alkoholu.

Źródło: Prezentacje Diakonii Ruchu Światło – Życie
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005