Zapisy animatorów na wakacje

Alleluja! Kochani Animatorzy

 

 

Obecnym hasłem roku formacyjnego jest „Dojrzałość w Chrystusie”. Przychodzi nam go przeżywać w zupełnie nowej, innej rzeczywistości. Pozwólcie, że na początku przytoczę słowa ks. Franciszka Blachnickiego z roku 1984 skierowane z Carlsbergu.

„Nowa wspólnota nie realizuje się w masowych zgromadzeniach, ale w żywych komórkach, w których wszyscy znają się po imieniu, wchodzą w bezpośrednie relacje międzyosobowe, służąc sobie nawzajem
i znosząc siebie w miłości «która cierpliwa jest» i dając wobec siebie świadectwo, wzbogacając siebie wzajemnie posiadanymi charyzmatami. Taka mała grupa z animatorem, realizująca pełną wspólnotę mieszkania, czyli bycia razem przez cały dzień, w zwyczajnych warunkach, a nie tylko w uroczystych zebraniach – stanowi fundament oazy. Oaza jest tym lepsza, tym głębsza, tym owocniejsza, im intensywniej realizuje się w życiu małych grup. I odwrotnie: oaza jest tym bardziej zagrożona spłyceniem, im bardziej przybiera formę masowego życia – w społeczności kilkudziesięcio- czy stuosobowej. «Masówka» jest śmiercią oazy! Mała grupa przy tym może zrealizować wszystkie eklezjalne elementy wspólnoty względnie to, co czyni ją «eklezjolą», małym Kościołem. Tam można dzielić się słowem Bożym, modlić się spontanicznie, dawać świadectwo, nawracać się, tworząc ewangeliczny styl życia, służyć sobie wzajemnie posiadanymi darami, praktykować wspólnotę dóbr i jedność działania.

W małej wspólnocie oaza także może okazać się niezwyciężoną. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że oazy średnie jako zgromadzenie kilkudziesięciu osób mogą być zakazywane i rozpraszane. Natomiast małe, kilkuosobowe grupy z animatorem mogą przetrwać nawet wśród największych trudności, realizując w pełni program oazowy i gromadząc się w kościołach w ramach liturgii eucharystycznej, sprawowanej przez kapłanów – moderatorów”.

W czasie trwającej pandemii jak i strachu i lęku, który towarzyszy dzisiaj ludziom, tym bardziej warto ten tekst sobie przypomnieć w kontekście formacji Ruchu Światło-Życie i świadomości, że tegoroczne oazy wakacyjne będą najprawdopodobniej mniejsze liczebnie.

Wszystko na to wskazuje, że jeżeli nic drastycznie w Polsce się nie zmieni to w naszej diecezji odbędą się rekolekcje ewangelizacyjne w sieci, a także rekolekcje formacyjne Oaz Nowego Życia w postaci 15-dniowych rekolekcji. Na razie nie potrafię powiedzieć czy wszystkich stopni. Jak doskonale każdy z nas wie, bez animatorów będzie to niemożliwe. Zdaję sobie sprawę, że przestrzeganie wszystkich przepisów prawa państwowego, zaleceń, reżimów sanitarnych, także dotyczących wypoczynku, które mogą się w każdej chwili zmienić, jest sprawą bezdyskusyjną. Dlatego też, zanim podejmiecie decyzję, aby posługiwać na wakacyjnych rekolekcjach proszę każdego z Was o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ, MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży i rozważenie tego na modlitwie. Gdyby trzeba było wyjaśnić jakąś kwestię to jestem do dyspozycji.

Planuję, aby rekolekcje ONŻ odbyły się w 2 turnusie (17.07-02.08.2020 r.) a rekolekcje ewangelizacyjne (03.08-08.08.2020 r.), na które też Was zapraszam do posługi. Ostateczny jej kształt będzie zależał od ilości zgłoszeń.

Założenia są takie, że będzie powołana diakonia wychowawcza wraz z kapłanem i klerykami. Na czas rekolekcji zamieszkają w DD TABOR w Rzeszowie, aby stamtąd animować rekolekcje. Część treści rekolekcyjnej będzie dostępna w internecie (nabożeństwa ewangelizacyjne, świadectwa), część w przestrzeni rzeczywistej np. przy parafii (sakrament pokuty, Eucharystia), a pozostała to modlitwa osobista, a także praca z notatnikiem. Na te rekolekcje nie będzie żadnych ograniczeń ilościowych zapisanych uczestników, nie będzie też żadnych kosztów rekolekcji, a każdemu uczestnikowi zostanie dostarczony notatnik do pracy własnej i zapisywania przeżywanych treści.

Istnieje też możliwość otrzymania kompletnych materiałów do przeprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych  w waszych wspólnotach oazowych korzystając z zaplecza parafialnego i obecności kapłana. Wystarczy taki fakt zgłosić do mnie osobiście.

Z całego serca proszę Was o modlitwę za tegoroczne wakacyjne rekolekcje w czasie pandemii, za uczestników, diakonie wychowawcze wraz z moderatorami. I zapraszam Was raz jeszcze do podjęcia posługi animatora grupy czy animatora muzycznego.

Zgłoszenia dla Was odbywać się będą poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor od dnia 16 czerwca do 20 czerwca 2020 r.

Ci wszyscy którzy nie mają utworzonego konta animatora niech to uczynią (dotyczy przede wszystkim 2 roku Szkoły Animatora). Bardzo proszę aby w zgłoszeniu zawrzeć informacje, które mogą być pomocne w powoływaniu diakonii wychowawczych.

Z Chrystusowym pozdrowieniem:

Ks. Tomasz Rusyn