Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

01.09.2018 r. (sobota), godz. 9.00, Katedra rzeszowska

Alleluja!

Drodzy uczestnicy, animatorzy, klerycy, księża diakoni, moderatorzy!

Serdecznie zapraszam w dniu 1 września (sobota) do Katedry na uroczyste Rozpoczęcie  Roku Pracy Domowego Kościoła oraz Powakacyjny Dzień Wspólnoty.

W programie :

·        9.00  Jutrznia

·        9.30  Przygotowanie do Eucharystii

·        10.00  Eucharystia (błogosławieństwo do posługi misyjnej, przekazanie  posług i świec)

·        11.30  Godzina świadectw  (Dolny Kościół)

·        12.30  Agapa

Ks. Tomasz Rusyn

Powakacyjny Dzień Wspólnoty – plakat