Plan Diecezjalnej Oazy Matki

DIECEZJALNA OAZA MATKA

TABOR – RZESZÓW

 4 LIPCA 2020 r.

Obowiązkowe szkolenie z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID 19 dla animatorów posługujących na rekolekcjach wakacyjnych w roku 2020
w diecezji rzeszowskiej

14.30 – Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

15.00 – Doktor nauk medycznych

16.00 – Zawiązanie wspólnoty

16.15 – Przygotowanie do Eucharystii + śpiew

16.45 – EUCHARYSTIA

17.45 – Przerwa

18.30 – Nabożeństwo Posłania