Wielki Czwartek (Łk 4,16-21)

  1. Jakie jest moje spojrzenie na Eucharystię?
  2. Czy otrzymując życie w czasie Mszy Św. dzielę się i dynamicznie działam, emanując miłością i wiarą?
  3. Jak św. Paweł wspomina o ustanowieniu Eucharystii? Co tak naprawdę oznacza symboliczne obmycie nóg Apostołom?
  4. Ograniczony dostęp do Komunii Świętej, ale tym samym w obfitości czas adoracji – ciemnica i Boży grób? Jak wykorzystam ten czas?
  5. Zastanów się jak najlepiej przeżyć te Święta pomimo trudności i ograniczeń? Modlitwa brewiarzowa, dłuższy Namiot Słowa czy rodzinna celebracja Triduum w domu?