V Niedziela Wielkiego Postu (J 12, 20-33)

  1. Czy dzisiaj mam pragnienie spotkania z Panem Jezusem?
  2. Czy dostrzegam Boga w Słowie, sakramentach i drugim człowieku?
  3. Jak patrzę na Eucharystię “na” czy “przez” poszczególne przedmioty, czynności czy osoby?
  4. Jak spotykam Boga w swoim codziennym życiu? Czy dostrzegam go w rodzinie, szkole, pracy i wśród znajomych?
  5. Czy staram się być odbiciem Jezusa dla świata?