Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Łk 1,39-56)

Przeżywana dziś tajemnica i to, co świętujemy wiąże się bardzo mocno z dwoma innymi dniami w roku liturgicznym. Przeżywamy na nowo to, czym radowaliśmy się o poranku w Niedzielę Zmartwychwstania i to, co uczcimy w dniu Wszystkich Świętych. „Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 20). Tak jak Jego Ciało nie mogło ulec rozkładowi, tak zachował ciało swojej Matki od zepsucia. Wyznając dziś wiarę i wypowiadając słowa: „Wierzę… w ciała zmartwychwstanie” uczestniczymy z radością właśnie w tej tajemnicy. Cieszymy się razem z Tą, w której nadzieja zmartwychwstania się już spełniła.

W uroczystość Wszystkich Świętych usłyszymy o tych, którzy przychodzą odziani w białe szaty i którzy wybielili je w krwi Baranka. Spośród nich Maryja jest pierwszą. Mocą Paschy Jezusa została zachowana od skażenia duszy i ciała. Cały Kościół odkupiony Krwią Chrystusa uczestniczy już w owocach Jego Zmartwychwstania. A dziś wraz z Królową niebios wychwala wielkie rzeczy, które uczynił Wszechmogący.

Dzisiejszy dzień wypełniony jest chwałą Zmartwychwstania i radością wszystkich świętych. Możemy uczestniczyć w tym świętowaniu dołączając się do wyśpiewywania Bogu Magnificat wraz z Maryją. Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które będzie błogosławić Najświętszą Dziewicę. Niech nasze dusze radują się dziś w Bogu.

Pytania pomocnicze:

  • Czym jest dla mnie nadzieja zmartwychwstania?
  • Jak mogę już dziś uczestniczyć w radości wszystkich świętych?
  • Jakich wielkich rzeczy dokonuje Pan w mojej duszy?
  • Jak mogę Go dziś wychwalać wraz z Maryją?