Uroczystość Chrystusa Króla (J 18,33b-37)

Królestwo moje nie jest z tego świata. (J 8,36)

Królestwo istnieje tylko wtedy, kiedy istnieje osoba króla. Jest to pewna rzeczywistość, w której zachodzi podporządkowanie jakiejś części życia zasadom ustanowionym przez króla. Każde życie ludzkie jest przestrzenią w pewien sposób uporządkowaną według wartości dobrowolnie wyznawanych lub narzuconych. Królestwo Boże jest miejscem, do którego nie sposób wejść przymuszonym. Aby w nim uczestniczyć, trzeba je przyjąć z własnej woli. A to jest równoznaczne z przyjęciem osoby Króla, którym jest Jezus Chrystus. Podporządkowanie swojego życia Jego zasadom może odbywać się tylko w całkowitej prawdzie. I tylko szczery i wolny wybór może uczynić nas uczestnikami Bożego Królestwa.

Pytania:

  • Jakie obszary mojego życia domagają się podporządkowania prawdziwemu Królowi?
  • Czy jest coś w moim życiu, co wymaga stanięcia w prawdzie?
  • Czy chcę w całkowicie wolny sposób obrać Jezusa Chrystusa jako Króla mojego życia?