Rozważanie na Zesłanie Ducha Świętego (J 14, 15-16. 23b-26)

„Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości”. Tak brzmi werset przed Ewangelią. Po co napełniać i po co zapalać? Proste. Moje i twoje serce bez Ducha Świętego jest puste i zgaszone – ciemne. Nie dziw się, że nieraz nie chce ci się nic robić – brakuje sensu życia. Westchnij wtedy do Ducha Świętego i w pokorze przyznaj, że bez Niego nic nie możesz uczynić – nawet wstać z miejsca. On zacznie działać i wtedy, patrząc jakby na siebie, będziesz mógł sam stwierdzić, że całym sobą pokazujesz, że twoim Panem jest Jezus!


ks. Krzysztof Kalamaszek

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».