Kongergacja Odpowiedzialnych (24-26.02.2017 – Jasna Góra)