Dni Skupienia Animatorów w Collegium Marianum w Przemyślu (9-11.09.2022)