III Niedziela Wielkanocna (Łk 24,35-48)

  1. Jak głoszę KERYGMAT w dzisiejszym świecie?
  2. Moja czułość wobec grzechu – mojego jak i bliźniego
  3. Czy jest we mnie nadzieja w Boże miłosierdzie?
  4. Jak wygląda moje nawrócenie?
  5. Chrytus moim ratownikiem! Czy potrafię oddać mu stery?
  6. Czy szukam nowych sposobów na głoszenie Dobrej Nowiny w codzienności?