Zesłanie Ducha Świętego (J 7,37-39)

  1. Jak wygląda moja wdzięczność za charyzmat Ruchu Światło-Życie?
  2. W jakich wydarzeniach z mojego życia dostrzegam działanie Ducha Świętego?
  3. Z czym kojarzę określenie PARAKLET?
  4. Jak wygląda moje wołanie o obecność Ducha Prawdy w moim życiu?
  5. W jaki sposób otwieram się na działanie Boga w moim życiu? Czy oddaję się mu w pełni a nie tylko w niektórych sferach życia?