I zjazd Szkoły Animatora II roku (17-19.09.2021)

Internat Sióstr Prezentek w Rzeszowie pod wodzą ks. Tomasza Rusyna.

Jednym słowem to był dobry czas, Boży czas.