I Niedziela Adwentu (Łk 21,25-28.34-36)

To jest Droga – idźcie nią

Mieszkańcy cienistej krainy zobaczyli Światłość ze Światłości, Pan skierował nasze kroki na drogę pokoju.

Odwieczne pytanie: „jak żyć?”

Mamy to szczęście, że urodziliśmy się po prawej stronie osi czasu – po Chrystusie. Wiemy „jak żyć”. Dobrze znamy ścieżkę pokoju. Bóg przez przyjście swego Syna wskazał Drogę nam, grzesznikom. Tą drogą jest Jezus.

Co jest przesłaniem Ewangelii

W ostatnich dniach uderzyły mnie słowa: przesłaniem Ewangelii nie jest dobro, miłość ani pokój. Przesłaniem Ewangelii jest Chrystus. Tak więc nie jest naszym celem bycie dobrymi ludzmi. My mamy być Chrystusowi.

Gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa

Matka Teresa z Kalkuty mówiła ubogim, że stara się być choć trochę podobną do Chrystusa. Biedni pytali więc jak On musi być dobry, skoro ona jest tylko do Niego podobna. Być chrystusowym znaczy upodobnić się do Chrystusa – i w życiu i w śmierci. W życiu wiecznym też. Szykujemy się na paruzję. Tam się objawi Jego chwała, ale i chwała tych, którzy szli za Nim. Szczęśliwi którzy to robili.

PS.: Na międzynarodowym wydarzeniu jakim będzie paruzja, spotkamy m. in. matkę Teresę z Kalkuty.

Pytania pomocnicze

  1. Czy chcę iść za Chrystusem? Poproszę o łaskę pragnienia bycia jak On.
  2. Czy jestem gotowy na paruzję lub śmierć? Co by było, gdyby to miało stać się dziś?
  3. Czy potrzebuję Jezusa?

Giov