XI Niedziela zwykła (Mk 4,26-34)

Z mojej pierwszej Oazy wakacyjnej pamiętam pierwszy dzień ODB w Błażkowej podczas, którego uczestnicy zasiewali do plastikowych kubków ziarno. W czasie rekolekcji mogliśmy obserwować jak ziarno powoli wzrastało.

Ewangelia dzisiejszej niedzieli też pokazuje ziarno, które wzrasta. Jednak jego wzrost jest inaczej ukazany jak na rekolekcjach. Następuje on mimo wszystko. Pokazuje mi to, że Bóg działa mimo moich niepowodzeń i słabości. Bóg ma dla mnie plan, który realizuje krok po kroku. Wiele razy chciałbym, aby ten wzrost nastąpił szybciej. Ufam jednak, że ten powolny wzrost uczy mnie cierpliwości i pokory.

Drugim ziarnem jest gorczyca. Czasem w moim życiu widzę niewielkie efekty mojej pracy. Chciałbym, żeby były one większe. Jednak to co na początku może się wydawać małe i nieznaczące później służy wielu ludziom.

Ostatnie wersety pokazują uczniów, którym Jezus tłumaczy Ewangelię na osobności. Ten namiot spotkania może być dla ciebie okazją do posiedzenia z twoim Panem i Zbawicielem oraz zadawaniem mu pytań. Nie bój się tego.

  • Zastanów się w jakich miejscach twojego życia dokonał się wzrost w ostatnim czasie. Podziękuj za to.
  • Jakiego dobra, które przynosi owoce dla innych nie doceniasz w swoim życiu?
  • Jak wyglądają twoje rozmowy z Jezusem? Czy pozwalasz mu tłumaczyć wydarzenia z twojego życia?

xMM