V Niedziela Wielkiego Postu (J 8,1-11)

Dzisiejsza Ewangelia mówi o cudzołożnicy, którą lud chciał ukamienować, ponieważ została przyłapana na grzechu. Jezus jednak nie traktuje jej według uznanego przez uczonych i faryzeuszy prawa Mojżeszowego, a za to pokazuje siłę Bożej Łaski.

“A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?”

  • Czy zdarza Ci się osądzać innych ludzi?
  • Czy domagasz się sprawiedliwości?

“Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”

  • Czy skupiasz się na błędach innych, pomijając swoje?
  • Czy mając świadomość swoich wad pracujesz nad nimi?

“Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».”

  • Czy jako grzesznik wierzysz w Bożą Łaskę?
  • Co znaczy dla Ciebie szósta prawda wiary “Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna” ?

Dla faryzeuszów religia jest życiem według zasad, ale nie widzą w niej miejsca dla Bożej Łaski. Według zasad chcieli postąpić również względem cudzołożnicy. Zostali jednak zawstydzeni przez Jezusa. Nie chciejmy oceniać innych, bo sami nie jesteśmy idealni, ale też nie oczekujmy od siebie bycia idealnym. Jesteśmy ludźmi, grzesznikami, więc bez Boga się nie zbawimy. Pracujmy nad sobą każdego dnia i zapraszajmy Boga do naszego życia, potrzebujemy Jego Łaski, a darzy On nią hojnie.