Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (Łk 23,35-43)

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił

Jak wiele jest rzeczy za które możemy dziękować Bogu – nowy dzień, druga osoba, nowe wyzwania, wydarzenia i przede wszystkim Jego miłość…. – Miłość która przezwycięża grzech i śmierć. Zostaliśmy realnie uratowani, wyrwani z ciemności, zagłady i wiecznej rozpaczy i przeniesieni do królestwa światłości. Jak często dostrzegasz dobro w małych rzeczach?

On jest obrazem Boga niewidzialnego

Król, a jednak Sługa. Zobacz, że Jezus mógł wybrać królowanie pełne splendoru, potęgi czy bogactwa. On to jednak jakby odłożył na bok. Wybrał szatę Sługi i przyszedł na Ziemię. I możesz się zapytać po co, skoro mógł mieć wszystko?! Odpowiedź jest jedna – by Ciebie uratować, byś doświadczał Jego miłości i ojcowskiej opieki. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym (Ef 1,4-6).

Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Wisząc na krzyżu Jezus rozmawia z Łotrami. Ich postawa wiele nam mówi o tym jak my przeżywamy swoją relację z Bogiem. Każdy z nich, miał inną historię życia, inny bagaż, co w konsekwencji sprawia że inaczej reagują na obecność Jezusa. A jak twoje życiowe doświadczenia wpływają na relację z Bogiem Ojcem?