Rozważanie na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (J 16, 12-15)

“Jeszcze znieść wszystkiego nie możecie”. Jeszcze, bo nie został dany Duch Święty. Słowo Boże czytane, a nawet kontemplowane, ale bez pomocy Ducha Świętego – nic nie wniesie do twojego życia. Podobnie mieli apostołowie. Patrzyli, słuchali, ale nie mieli łaski Ducha Świętego i nie mogli dlatego zrozumieć głębi, jaką chciał im przekazać Jezus. A słowo Jezusa wprowadzane w życie mocą Ducha Świętego jest czynem na chwałę Boga Ojca. Tak właśnie działa Trójca Święta w naszym życiu. A szczyt tego działania zobaczymy w niebie.


ks. Krzysztof Kalamaszek

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».