IV Niedziela Wielkiego Postu (J 3,14-21)

  1. Niedziela (Laetare) radości – ale co się za tym kryje?
  2. Czy ja dzisiaj żyję w ciemności grzechu, bezradności i zwątpienia? Czy ufam Bogu w obietnicę mojego zbawienia?
  3. Co staje się w moim życiu “wężem miedzianym” i jak dostrzegam Chrystusa na krzyżu w mojej codzienności?
  4. Jaka jest moja droga do Zmartwychwstałego Pana? Czy spowiedź już za mną?
  5. Co dzisiaj wybieram – Chrystusa, który jest światłem mojego życia czy ciemność moich grzechów i słabości?