II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (J 20,19-31)

  1. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jak znak miłosierdzia. Jak ja przyjmuję ten fakt w swoim życiu?
  2. Moje obawy, lęki i śmierć? Jak zamykam się przed światem zewnętrznym?
  3. Sakrament spowiedzi jako otrzymanie daru pokoju.
  4. “Weźmijcie Ducha Świętego…” jak zanurzam się w miłosierdziu Boga?
  5. Jakie jest moje doświadczenie i świadectwo miłosierdzia w dzisiejszym świecie?
  6. Podziękuj za swoją wspólnotę, bo właśnie ona pomaga Ci w uświęcaniu życia.