Zaproszenie do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 

„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5)

 

 

 

Wkrótce będziemy wspólnie przeżywać Narodowy Dzień Życia (24.03.) oraz Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w dniu 25 marca.

Te dwa dni będą szczególnie bliskie wszystkim obrońcom poczętego życia. Z tej okazji zachęcamy wszystkich, bez względu na wiek, do podjęcia w tych dniach Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa Adopcja jest:

 • modlitwą w obronie poczętego życia,
 • osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu,
 • pomocą dla osób cierpiących z powodu popełnienia lub przyzwolenia na grzech aborcji,
 • uwrażliwieniem na wartość ludzkiego życia,
 • budowaniem Wspólnoty osób, które pragną słowem i życiem wspierać życie nienarodzone,
 • wypraszaniem łaski poczęcia dziecka dla bezdzietnych małżonków.

Duchowa Adopcja trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia:

 • uczestnictwo w dzień powszedni, jeden raz w tygodniu, we Mszy Św. Z przyjęciem Komunii Św. ofiarowanej w intencji adoptowanego dziecka;
 • codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego;
 • pozyskanie nowych zwolenników duchowej adopcji;
 • podjęcie, jeden raz w tygodniu dodatkowego postu lub innych umartwień;
 • aktywne wspieranie dzieł charytatywnych (pomoc rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, osobom starszym itp.);
 • podejmowanie w swoim środowisku apostolstwa w obronie każdego poczętego dziecka
 • pogłębianie swojej świadomości religijnej (np. przez lekturę Pisma Św., udział w dniach skupienia, rekolekcjach).

Przyrzeczenie podjęcia Duchowej Adopcji można złożyć w kościele, w obecności kapłana (np. podczas mszy św.) lub prywatnie (odczytać formułę przyrzeczenia przed Krzyżem lub obrazem).

Więcej informacji na temat dzieła Duchowej Adopcji można znaleźć na stronie Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji – www.duchowa-adopcja.pl

Dużą pomocą w wypełnieniu modlitewnego zobowiązania może być aplikacja „Adoptuj Życie”, która jest mobilnym asystentem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Działa ona na telefonach z systemem Android oraz iOS.

Dzięki tej aplikacji, przez 9 miesięcy zobowiązania:
– nie zapomnimy o codziennej modlitwie
– sprawdzimy jej treść
– skorzystamy z gotowych rozważań różańcowych
– zobaczymy jak rozwija się dziecko
– usłyszymy bicie jego serca i podejrzymy go przez USG (od 6 tygodnia)
– maluch sam opowie nam o tym, jak się czuje.

Więcej informacji o aplikacji na stronie: www.adoptujzycie.pl

 

 

Małgorzata i Artur Berłowscy

Diecezjalna Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie