Zapisy na Triduum Paschalne w formie rekolekcji

zapisy do 31.03.2020 r. (wtorek); 9-12.04.2020 r. (czwartek – niedziela), godz. 17.00, dom formacyjny “Kana” w Czarnej Sędziszowskiej

Rekolekcje Triduum Paschalnego A. D. 2020

Czarna Sędziszowska, 9-12.04.2020.

Zapraszamy do uczestnictwa w Triduum Paschalnym w formie rekolekcyjnej, które będziemy przeżywać w domu formacyjnym „Kana” w Czarnej Sędziszowskiej (http://www.rzeszow.oaza.pl/dk/StronaKana/).

Rekolekcje rozpoczną się w Wielki Czwartek (9.04.2020) o godzinie 17.00, a zakończą śniadaniem wielkanocnym w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (12.04.2020). Mogą w nich uczestniczyć Rodziny z Domowego Kościoła oraz młodzież po II stopniu ONŻ. Oczywiście zachęcamy również młodzież bardziej zaawansowaną w formacji, a szczególnie animatorów, którzy do tej pory nie mieli okazji przeżyć takich rekolekcji. Istnieje również możliwość przyjechania całej rodziny, nawet jeśli nie wszyscy jej członkowie są aktywnie zaangażowani w Ruch Światło-Życie.

Rekolekcje Triduum rozpoczynają się od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Nie da się ich dobrze przeżyć, jeśli spóźni się na tę wielkoczwartkową celebrację, dlatego bardzo prosimy o punktualność. O godzinie 18.00 wszyscy uczestnicy spotykają się w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Ze względów organizacyjnych i porządkowych kolacja odbędzie się o godzinie 17.00 i potrwa nie dłużej, niż do 17.30.

Koszt rekolekcji to 165 zł od zwykłego uczestnika i 105 zł od dziecka do lat 12 (tzn. takiego, które w dniu rozpoczęcia rekolekcji nie ukończyło 12. roku życia). Opłata ulega obniżeniu do odpowiednio 150 zł i 90 zł od osoby, jeśli dany uczestnik nie będzie korzystał z pościeli. W przypadku osób uczestniczących z dojazdu, opłata za rekolekcje wynosi odpowiednio 80 i 50 zł od osoby. W ramach polityki prorodzinnej, dziecko trzecie i kolejne, a także dzieci do 2. roku życia (tzn. takie, które w dniu rozpoczęcia rekolekcji nie ukończyły 2. roku życia), będą zwolnione z opłat. Prosimy o złożenie ofiary za ich udział według uznania i możliwości. Na rekolekcjach mile widziane są dzieci, nawet małe. Jako wspólnota podejmiemy razem opiekę nad nimi, aby umożliwić Rodzicom jak najpełniejsze uczestnictwo. Nie przewidujemy jednak udziału osobnej diakonii wychowawczej.

Dla młodzieży nocującej w szkole koszt rekolekcji to 90 zł płatne na miejscu. Prosimy o zabranie ze sobą śpiworów. Opłata ulega obniżeniu do 50 zł jeżeli uczestnik rekolekcji jest uczestnikiem Szkoły Animatora pierwszego bądź drugiego roku. Zapisy odbywają się wyłącznie przez formularz https://forms.gle/q9mNboRz1ksmEWMLA do 31 marca 2019 r.

Aby dobrze przeżyć Święte Triduum Paschalne, trzeba od samego początku być w łasce uświęcającej. Bardzo prosimy, żeby przed przyjazdem na rekolekcje przystąpić do Sakramentu Pojednania i Pokuty, ponieważ przed Mszą Wieczerzy Pańskiej nie będzie na to czasu.

Bardzo prosimy wszystkie zgłaszające się rodziny o wypełnienie internetowego formularza, dzięki któremu łatwiejsze będzie opracowanie szczegółowej listy uczestników. Imiona wszystkich uczestników oraz najbliższych zmarłych będą wymieniane podczas modlitwy. Formularz dla rodzin znajduje się pod adresem: https://forms.gle/jTNbNmo2HDEaF1RLA . Formularz dla młodzieży oraz osób pojedynczych znajduje się pod adresem: https://forms.gle/q9mNboRz1ksmEWMLA . W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 661 456 545.

Zaliczkę wysokości 50 zł od każdej płacącej osoby (z wyjątkiem młodzieży nocującej w szkole) należy przelać na konto:

Diecezja Rzeszowska

49102043910000600201946540

Z dopiskiem: „Triduum 2020 ” + nazwisko uczestnika

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres triduum.kana@gmail.com

Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy mogli uczestniczyć w Rekolekcjach. Jeśli jednak ilość chętnych przekroczy możliwości ośrodka, o przyjęciu na Rekolekcje zdecyduje kolejność wpłacanych zaliczek.

Rekolekcje Triduum Paschalnego koncentrują się w całości na przeżywaniu Liturgii tych najświętszych dni roku. Będziemy codziennie celebrować wspólnie Liturgię Godzin. Właścicieli Brewiarzy prosimy o zabranie ich na rekolekcje. Oczywiście najważniejszą księgą, którą należy mieć ze sobą, jest Pismo Święte. Zachęcamy też, aby w miarę możliwości wyposażyć się w niewielką książeczkę pt. „Zwycięzca Śmierci” (Wydawnictwo Świętego Krzyża), która zawiera wszystkie potrzebne teksty brewiarzowe, a także czytania i teksty liturgiczne Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocy. Wszystkich zdolnych do służby przy ołtarzu prosimy o zabranie alby (ewentualnie komży), natomiast osoby grające zachęcamy do wzięcia ze sobą instrumentów.

Aby wyraźniej przeżyć doświadczenie odnowy przymierza Chrztu Świętego, bardzo prosimy wszystkich o zabranie ze sobą w miarę możliwości białych ubrań – w przypadku mężczyzn może to być alba. Założymy je na Mszę Wigilii Paschalnej, aby w ten sposób nawiązać do białej szaty przyjmujących chrzest.

Wskazane jest także zabranie ze sobą naczynia na wodę święconą oraz odpowiednio wyposażonego koszyczka wielkanocnego :-).

  1. Jan Kobak, Władysława i Dariusz Sowowie

Co należy ze sobą zabrać:

  1. Pismo Święte
  2. W miarę możliwości: Brewiarz, „Zwycięzca Śmierci”.
  3. W miarę stanu posiadania: alba, cingulum, komża .
  4. Osoby grające: instrumenty muzyczne.
  5. Białe ubranie na Wigilię Paschalną – w przypadku mężczyzn może to być alba.
  6. Dla chętnych: odpowiednio wyposażony koszyczek wielkanocny, naczynie na wodę święconą.
  7. Wypełnić formularz internetowy pod adresem: https://forms.gle/jTNbNmo2HDEaF1RLA (rodziny), lub: https://forms.gle/q9mNboRz1ksmEWMLA (pojedyncze osoby).