Spotkanie Diakonii Misyjnej

27.05.2018 r. (niedziela), godz. 19.00, DD “Tabor” w Rzeszowie

Zapraszamy na spotkanie Diakonii Misyjnej!
Spotkanie formacyjne odbędzie się w niedzielę, 27 maja 2018 r., o godzinie 19.00 w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie.
Zapraszamy wszystkich członków Diakonii, jak również wszystkich zainteresowanych diakonią i misjami w Ruchu Światło-Życie.
W programie modlitwa, krąg biblijny, formacja, podzielimy się doświadczeniami z majowej Oazy Jedności Diakonii Misyjnej, no i sprawy formalne, gdyż wyjazdy misyjne do Irlandii i na Ukrainę już niedługo 🙂
Na spotkanie prosimy zabrać Pismo Święte.