Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

2.03.2019 r. (sobota), godz. 9.00, kościół p.w. św. Józefa – Głogów Małopolski na Niwie

Zapraszamy małżeństwa i młodzież z Ruchu Światło-Życie na spotkanie formacyjne Diakonii Miłosierdzia – 02.03.2019 r. o godz. 9.00 w Głogowie Małopolskim na Niwie, kościół p.w. św. Józefa.

Przebieg spotkania:

  • Eucharystia
  • Konferencja
  • Rozważanie Słowa Bożego
  • Rozmowa:O miłości nieprzyjaciół  (kawa, herbata, ciasto)
  • Modlitwa na zakończenie spotkania (ok. godz. 12 )

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził . A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;  tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?   I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?  Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5,43-48)

Zapraszamy!

Ks. Łukasz Nowosielski
Ks. Tomasz Czeluśniak
Para odpowiedzialna: Halina i Zbigniew Grochala