Rekolekcje Triduum Paschalnego A. D. 2018

29.03-1.04.2018 r. (czwartek – niedziela), Czarna Sędziszowska

Zapraszamy do uczestnictwa w Triduum Paschalnym w formie rekolekcyjnej, które będziemy przeżywać w domu formacyjnym „Kana” w Czarnej Sędziszowskiej (http://www.rzeszow.oaza.pl/dk/StronaKana/).

Rekolekcje rozpoczną się w Wielki Czwartek (29.03.2018) o godzinie 17.00, a zakończą śniadaniem wielkanocnym w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (1.04.2017). Mogą w nich uczestniczyć Rodziny z Domowego Kościoła oraz młodzież po II stopniu ONŻ. Oczywiście zachęcamy również młodzież bardziej zaawansowaną w formacji, a szczególnie animatorów, którzy do tej pory nie mieli okazji przeżyć takich rekolekcji. Istnieje również możliwość przyjechania całej rodziny, nawet jeśli nie wszyscy jej członkowie są aktywnie zaangażowani w Ruch Światło-Życie.

Rekolekcje Triduum rozpoczynają się od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Nie da się ich dobrze przeżyć, jeśli spóźni się na tę wielkoczwartkową celebrację, dlatego bardzo prosimy o ścisłe przestrzeganie punktualności. O godzinie 18.00 wszyscy uczestnicy spotykają się w auli Domu Rekolekcyjnego. Ze względów organizacyjnych i porządkowych kolacja odbędzie się o godzinie 17.00 i potrwa nie dłużej, niż do 17.30.

Koszt rekolekcji to 165 zł od zwykłego uczestnika i 105 zł od dziecka do lat 12 (tzn. takiego, które w dniu rozpoczęcia rekolekcji nie ukończyło 12. roku życia). Opłata ulega obniżeniu do odpowiednio 150 zł i 90 zł od osoby, jeśli dany uczestnik nie będzie korzystał z pościeli. W ramach polityki prorodzinnej, dziecko trzecie i kolejne, a także dzieci do 2. roku życia (tzn. takie, które w dniu rozpoczęcia rekolekcji nie ukończyły 2. roku życia), będą zwolnione z opłat. Prosimy o złożenie ofiary za ich udział według uznania i możliwości. Na rekolekcjach mile widziane są dzieci, nawet małe. Jako wspólnota podejmiemy razem opiekę nad nimi, aby umożliwić Rodzicom jak najpełniejsze uczestnictwo. Nie przewidujemy jednak udziału osobnej diakonii wychowawczej.

Aby dobrze przeżyć Święte Triduum Paschalne, trzeba od samego początku być w łasce uświęcającej. Bardzo prosimy, żeby przed przyjazdem na rekolekcje przystąpić do Sakramentu Pojednania i Pokuty, ponieważ przed Mszą Wieczerzy Pańskiej nie będzie na to czasu.

Zapisy przyjmuje oraz wszelkich informacji na temat rekolekcji udziela ks. Jan Kobak (jkobak@rzeszow.oaza.pl, tel. 607 386 682). Przy zapisach należy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, etap formacji, parafia, wspólnota, telefon kontaktowy oraz wskazać posługi, które jest się gotowym podjąć (liturgiczna, muzyczna, dekoracyjna, opieka nad dziećmi). W zgłoszeniu prosimy również wypisać imiona najbliższych zmarłych. Będziemy je wymieniać w czasie wspólnej modlitwy. Rezerwacja miejsca nastąpi z chwilą otrzymania zaliczki w wysokości 50 zł od każdej uczestniczącej osoby (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłat). Zaliczkę należy przelać na konto o numerze: 09 1140 2004 0000 3202 7554 0728. W polu określającym nazwę odbiorcy należy podać „Jan Kobak”, natomiast w tytule wpłaty prosimy napisać nazwisko zgłaszającej się rodziny lub osoby oraz słowo „Triduum”.

Rekolekcje Triduum Paschalnego koncentrują się w całości na przeżywaniu Liturgii tych najświętszych dni roku. Będziemy codziennie celebrować wspólnie Liturgię Godzin. Właścicieli Brewiarzy prosimy o zabranie ich na rekolekcje. Oczywiście najważniejszą księgą, którą należy mieć ze sobą, jest Pismo Święte. Zachęcamy też, aby w miarę możliwości wyposażyć się w niewielką książeczkę pt. „Zwycięzca Śmierci” (Wydawnictwo Świętego Krzyża), która zawiera wszystkie potrzebne teksty brewiarzowe, a także czytania i teksty liturgiczne Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocy. Wszystkich zdolnych do służby przy ołtarzu prosimy o zabranie ze sobą komży i/lub alby, natomiast osoby grające zachęcamy do wzięcia ze sobą instrumentów.

Aby wyraźniej przeżyć doświadczenie odnowy przymierza chrztu świętego, bardzo prosimy wszystkich o zabranie ze sobą w miarę możliwości białych ubrań – w przypadku mężczyzn może to być alba. Założymy je na Mszę Wigilii Paschalnej, aby w ten sposób nawiązać do białej szaty przyjmujących chrzest.

Wskazane jest także zabranie ze sobą naczynia na wodę święconą oraz odpowiednio wyposażonego koszyczka wielkanocnego :-).

Wszystkich serdecznie zachęcam do udziału w tych niesamowitych rekolekcjach i życzę Bożej opieki w przezwyciężaniu trudności związanych z wyjazdem.

 

ks. Jan Kobak

 

Co należy ze sobą zabrać:

  1. Pismo Święte
  2. W miarę możliwości: Brewiarz, „Zwycięzca Śmierci”.
  3. W miarę stanu posiadania: komża, alba, cingulum.
  4. Osoby grające: instrumenty muzyczne.
  5. Białe ubranie na Wigilię Paschalną – w przypadku mężczyzn może to być alba.
  6. Dla chętnych: odpowiednio wyposażony koszyczek wielkanocny, naczynie na wodę święconą.
  7. Na adres mailowy wysłać imiona najbliższych zmarłych.