Odwołane spotkanie formacyjne Diakonii Życia w lutym 2022 r.

Spotkanie formacyjne Diakonii Życia w miesiącu lutym 2022 r. nie odbędzie się.

Informacje o kolejnym spotkaniu Diakonii Życia zostaną podane w późniejszym terminie.