Oazowa Skrzynka Intencji

Alelluja!!!

Zachęcamy do wpisywania anonimowych intencji (w których będziemy się modlić w ramach Diakonii Modlitwy) lub pytań (na które będziemy odpowiadać na spotkaniu) na adres: https://tellonym.me/OazowaSkrzynkaIntencji.